BETONARME YAPILARDA SU YALITIMI

Beton günümüzde en geniş kullanım alanına sahip yapı malzemesidir. Yüksek basınç mukavemeti ve dayanıklılığı ile konut projelerinin temellerinden atık su arıtma tesislerine, barajlardan tünellere kadar birçok projenin en önemli yapıtaşıdır. Fakat tüm avantajlarının yanında beton yüksek geçirgenliği olan bir malzemedir ve suya karşı korunması gerekir. Klasik yöntemlerde beton dışarıdan bir örtü (membran), püskürtme veya sürme bir malzeme ile kaplanarak, su ve suyun taşıdığı zararlı kimyasallardan korunmaya çalışılır. Ancak bu yöntem çoğu zaman hem çok pahalı ve zahmetlidir, hem de bu kaplamalar geri dolgu esnasında çoğu zaman ciddi zararlara maruz kalırlar. Kaldı ki bu kaplamalar zaman içinde çözünür veya özelliklerini yitirirler.

YAPISAL YALITIM NEDİR?

Yapısal yalıtım, betonu başka bir malzeme ile kaplamak yerine betonun kendisini geçirimsiz hale getirme ve yapısal detaylarda uygun çözümleri uygulayarak yapının bütününü geçirimsiz hale getirme prensibine dayanır. Betonu geçirimsiz hale getirmek için çoğunlukla santralde veya şantiyede kullanılan katkılardan faydalanılır. Membran ve kaplama çözümlerinden farklı olarak yapısal yalıtım geri dolguda yırtılma gibi bir risk barındırmadığı gibi zamanla çözünmez ve yalıtım özelliğini yitirmez.

YAPISAL YALITIMDA YENİ NESİL KATKILAR

Yapısal yalıtımda kullanılan su itici katkılar (Çoğunlukla beton santrallerinde kullanılan katkılar.) su basıncı altında yetersiz kalırken, beton içerisinde nano-mineral yapı oluşmasını sağlayan ve beton içerisindeki boşlukları bu yolla doldurarak betonu geçirimsiz hale getiren Yeni Nesil Katkılar su basıncı altında da güvenle kullanılabilmekte.

Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) ACI 2012 R-10 numaralı raporu ile literatüre PRAN (Hidrostatik Basıncın Olmadığı Durumlarda Çalışan Katkılar) ve PRAH (Hidrostatik basınç Altında Çalışan Katkılar) tanımlarını kazandırmış ve yeni nesil beton katkılarını basınç altında çalışabilme yönleri ile diğer katkılardan ayırmıştır. Söz konusu katkıların uygulama maliyetleri, kazandırdıkları enerji tasarrufu, çevre dostu olmaları gibi özelliklerine binada sonradan oluşabilecek çatlakları tamir özelliği de eklenince yeni nesil katkılar su yalıtımında rakipsiz bir noktaya gelmiştir.

YENİ NESİL KATKILARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE AVANTAJLARI

Amerikan Beton Enstitüsü ACI tarafından PRAH (Hidrostatik Basınç Altında Çalışan Katkılar) olarak tanımlanan yeni nesil geçirimsizlik katkıları çimento hidratasyonu sırasında ortaya yan ürünler ve su ile tepkimeye girerek beton içerisindeki boşluklarda sonradan çözünmeyen nano-minarel yapılar oluştururlar. Bu nano-minarel yapı beton içerisindeki boşlukları ortamda su olduğu süre boyunca doldurmaya devam eder, bu işlem su boşluğa ulaşamayacak hale gelene kadar devam eder. Diğer yalıtım çözümlerinden farklı olarak yeni nesil katkılar su ile beraber çalıştıklarından uygulama öncesinde kuru bir ortama ihtiyaç duymazlar. Bu anlamda kış aylarında yağış altında dahi kullanılabilirler, haliyle yalıtım uygulamalarını mevsimsel etkilerden arındırır ve projelere hız katarlar. Söz konusu katkılar beton gövdesini geçirimsiz hale getirdiklerinden yüzeysel hasarlar ile yalıtım özelliklerini yitirmezler. İnorganik olmaları sebebi ile binanın ömrü boyunca çalışmaya ve oluşacak yeni çatlakları doldurmaya devam ederler. Çevre dostu bir yalıtım çözümü olup yeşil bina uygulamalarında yatırımcıya büyük avantaj sağlarlar. İşçilikleri kolaydır. İşçilikten büyük maliyet avantajları sağlarlar. Pozitiften (Suyun geldiği taraf) olduğu gibi negatiften (Suyun geldiği tarafın tersi) de kullanılabilirler.

SİZİ ARAYALIM!